Министерски конкурси

Миналата седмица бяха проведени конкурсите за директори на Националния център за театър и на Националния център за книга. Не ще да е бил кой знае какъв интересът към тези конкурси, щом са се явили само шест кандидати за НЦТ и трима за НЦК.
В конкурса за НЦТ са участвали Вельо Горанов, Димитър Чернев, Златко Гулеков, Ивелин Андреев, Красимира Филипова, Румен Димитров.
Комисията е била в състав: Юрий Дачев - заместник-министър на културата, председател, и членове Мария Стефанова - актриса, Камелия Николова - театровед, Пламена Гетова - актриса, Христина Арсенова - режисьор, директор на КТ-Бургас, Дойчина Синигерска - театровед, председател на секция "Куклено изкуство" на САБ, Митко Тодоров - председател на БАТ, Стефан Илиев - председател на САБ, Явор Милушев - актьор, Николай Йорданов - театровед, изпълнителен директор на БАТ, Здравко Митков - режисьор, Галин Стоев - режисьор, Валентин Стойчев - театровед, председател на Сдружението на театралните директори, Христофор Недков - актьор, директор на ДТ-Стара Загора, Донка Нейкова - началник отдел "Правно-нормативна дейност" в Министерство на културата.
Както пише в съобщението на отдел "Връзки с обществеността" при министерството: "Комисията предварително се запозна с предоставените от кандидатите писмени концепции за развитието на НЦТ. Въз основа на тях бе проведено събеседване. На базата на резултатите, показани на конкурса, комисията предлага на министъра на културата г-жа Емма Москова за директор на НЦТ да бъде назначен получилият най-високи оценки кандидат - г-жа Красимира Филипова."
Тук няма да анализираме провеждането на конкурса, само в скоби ще отбележим, че поне е дискусионно участието на представители на Съюза на артистите в България в подобна комисия. Как ще опонират в бъдеще на НЦТ (а конструктивното опониране им е дефинитивно присъщо), като винаги ще чуят от министерството: "Че вие си избрахте този директор!"
На Красимира Филипова й пожелаваме, разбира се, спорна работа в един труден период за българския театър.
В конкурса за НЦК са участвали Игор Чипев, Мария Петкова и Райна Далчева.
Комисията е била в състав: Райна Гаврилова - заместник-министър на културата, председател, и членове ст.н.с.II ст. Вихрен Чернокожев - Институт за литература към БАН, Георги Цанков - преводач, литературен критик, Йоана Томова - издател, Георги Господинов - поет, Донка Нейкова - началник на отдел "Правно-нормативна дейност" в министерството.
Да цитираме отново документа: "Комисията предварително се запозна с представените писмени концепции за развитието на НЦК. Кандидатите бяха изслушани и с тях бе проведено събеседване. Комисията даде най-високи оценки на кандидата Игор Чипев. Въз основа на резултата от конкурса, комисията предлага на министъра на културата г-жа Емма Москова за директор на НЦК да бъде назначен г-н Игор Чипев." На Игор Чипев също желаем успешна дейност в полза на българската книга.

К