Център за изкуства Сорос

обявява годишния конкурс

по проект "Преводи Изток Изток", който се осъществява съвместно с Центъра за развитие на книгоиздаването на Институт "Отворено общество", Будапеща.
Целта на проекта е да стимулира превода и издаването на книги в областта на хуманитарните науки от източноевропейски автори, които не са били публикувани на български език. Издателствата, които проявяват интерес към проекта, могат да кандидатстват с три заглавия от предложен списък и до две допълнителни заглавия.
Крайният срок за кандидатстване е 30 октомври 2000 г.
Документите за кандидатстване ще бъдат на разположение в информационните центрове на Фондация "Отворено общество" в София, ул. "Солунска" 56, както и в страната.
Пълната информация за конкурса ще бъде публикувана и на следния Интернет адрес: www.sca.bg/ete За допълнителна информация, моля обръщайте се към Милена Делева, координатор на проекта, на тел. 02/980 49 24, 980 02 44; e-mail: mdeleva@sca.osf.bg