Културен коктейл

Факти, факти, факти

Честито на Иво Хаджимишев
Реставрацията на Александър Невски, Никола Вандов
Голямата Кабайе в София, Боянка Арнаудова
Харви Кайтел в София, Борислав Огнянов
ИКОМОС и културния туризъм, Ирина Илиева
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Филмовата стратегия на БНТ, Геновева Димитрова
110 години от рождението на Чудомир, Борис Данаилов
Фотографии на Мирослав Хуцек в София
Книгата Всичко тече... на Илчо Димитров, Марин Бодаков
Корейска поезия на български, Ирина Илиева
Турне на Минчо Минчев, Елена Драгостинова
Конкурси на Министерство на културата
Конкурс за преводи на Центъра за изкуства Сорос