Етномузикална Култура

Чичовци от Финландия,
Венцислав Димов

Кратък курс
по финландщина

Разговор с
Ристо Пека
Пенанен

Импровизацията в
ромската
музика
,
Лозанка Пейчева


Екзотиката на дивото,
Венцислав Димов
и Лозинка Пейчева

Финландската перспектива

Разговор с Веса Куркела
и Ристо Бломстер

Чалгия не е мръсна дума,
Генчо Гайтанджиев