Културен коктейл

На "Славейков"

Юлия Кръстева за чужденеца, България, Балканите
За Есенните изложби в Пловдив, Диана Попова
Софийската филхармония откри сезона, Елена Драгостинова
Танцът със и без Министерство на културата, Галина Борисова
Пиратско издание на Аверинцев, Емил Ив. Димитров
Осмият международен конгрес по тракология
Имеренсиано Силва Родригеш за португалското изкуство