На "Славейков"
Дамян П. Дамянов
Таванът
Надежда Захариева
Смет за сливи
Издателство Мис
София, 2000
Цена 14 лева

Петър Маринков
Граф и пеперуда
Издателство Факел
София, 2000
Цена 4 лева

Вихрен Чернокожев
Врати към смисъла
Издава Свободно поетическо общество
София, 2000
Цена 3 лева

Анелия Янева
Тълкувания на български сюжети
Издателство Матом
София, 2000

Елин Пелин
Жената със златния косъм
Любовни и греховни разкази
ИК Стрелец
София, 2000
Цена 5 лева

Другата България
1944-1989
Документи за организациите на българската политическа емиграция, 1944-1989 г.
ИК Анубис
София, 2000
Цена 5,40 лева

Лорънс Дърл
Александрийски квартет
От английски Иглика Василева
Издателство Хемус
София, 2000
Цена 9,30 лева

Джон Стайнбек
Крал Артур и неговите доблестни рицари
От английски Диана Нешева
Издателство Прозорец
София, 2000
Цена 6,90 лева

Джулиан Барнс
История на света в 10 1/2 глави
От английски Димитрина Кондева, Зорница Димова
Издателство Обсидиан
София, 2000
Цена 7 лева