На 29 октомври т.г. в Градската галерия в Перник с голяма изложба завърши Международният пленер по живопис Рударци' 2000, организиран от община Перник.
Пленерът даде възможност за обмяна на опит, творчески идеи и пластически търсения между художници от най-различни поколения и държави. Абстракциите и символите в творбите на португалския художник Емеренсиано общуваха естествено с многослойната импресионистична живопис на поляка Лусиан Венгорек. Руският живописец Михаил Сотников изненадва с топлата атмосфера и реалистичния подход в пейзажа. От експресивните творби на македонеца Павле Апостоловски бликаше динамика и енергичност.
Интересно беше и пластическото присъствие на българските творци. Автори като Красимир Андреев, Людмил Веселинов, Албена Михайлова, Николай Николов и др. показаха творби с разнообразни и неочаквани внушения.
Пернишката изложба би могла да бъде нещо като мост между различни творчески подходи, между Струма и Бискайския залив.
Д.В.