Съюзът на преводачите в България връчи годишните си награди за високи постижения в различни области на превода. За първи път наградите биват за цялостна преводаческа дейност, за принос в развитието на преводното дело и за навършването на кръгли годишнини. Те бяха определени в навечерието на 30 септември - Световен ден на преводача, от съответните секции на съюза. Това още повече повиши оценката за труда на наградените, защото тя идва от техни колеги.
Бяха присъдени общо девет награди.
За превод на художествена литература: Теодора Иванова Джебарова за цялостна преводаческа дейност от шведски; Никола Аспарухов Георгиев за цялостна преводаческа дейност от немски; Николай Тодоров Бояджиев за цялостна преводаческа дейност от руски.
За превод на обществена и политическа литература: Христина Димова Милушева за цялостна преводаческа дейност от чешки; Алис Сабат Леви за цялостна преводаческа дейност от немски.
За цялостна преводаческа дейност в областта на синхронния и консекутивния превод: Тодор Христов Дънков - от френски; Недялка Гочева Чакалова - от английски.
За цялостна дейност в областта на теорията, историята и критиката на превода: Евдокия Георгиева Метева.
За цялостна дейност в областта на превода на документи и в правораздаването: Владимир Цонев Ганев.