Културен коктейл

Факти, факти, факти

Откриха гробницата в Свещари, Диана Попова

Югославските избори, Жерминал Чивиков
Референдумът в Дания, Марина Караконова

Юбилей на сп. Читалище
Годишни награди на Съюза на преводачите
Премиера на книги на Яна Букова и Милтос Сахтурис, Марин Бодаков
Куклен театър Слон, Никола Вандов
Камината на Маргарит Минков, Кремена Димитрова
Новата симфония на Емил Табаков, Лили Крачева
Илиян Лалев срещу Диана Попова
Изложба от международния пленер в Рударци
Конкурс по програмата Помощ за книгата
Новият сезон в Бургаската опера, Маргарита Михайлова