Изборът на "Култура"


Пол де Ман
Алегории на четенето
фигуративният език у Русо, Ницше, Рилке и Пруст

Превод Димитър Камбуров, Ина Мерджанова,
Катя Лазарова
Редакция Димитър Камбуров

ИК Критика и хуманизъм
София, 2000
цена 7 лева