Отиде си

Димитър Бойков -

скулпторът, създал множество произведения на монументалната и камерна пластика. Незабравима ще остане мощната фигура "Септември 1923", чиято обобщена стилизация говори за новите тенденции в изкуството ни през 60-те години. Всекидневно посетителите на НДК срещат неговата слънчева женска фигура. Пантеони и галерии съхраняват следите на плодотворния му живот.
Мир на праха му.


К