Директорите
Проф. д-р Страшимир Димитров - юни 1974 г. - 31 декември 1975 г.
Емил Цанов (и. д.) - 1 януари 1976 г. - 31 август 1976 г.
Чл.-кор. Васил Гюзелев - 1 септември 1976 г. - 31 декември 1977 г.
Анчо Анчев - януари 1978 г. - август 1983 г.
Проф. д-р Симеон Дамянов - август 1983 г. - октомври 1985 г.
Ст. н. с. Румен Катинчаров - ноември 1985 - декември 1994 г.
Ст. н. с. Божидар Димитров - януари 1995 г. - август 1998 г.
Ст. н. с. д-р Иля Прокопов - август 1998 г.

Създаването
Националният исторически музей започва своето съществуване на 1 април 1973 г. с Разпореждане на Министерски съвет - 90 от 5 май 1973 г. В него е отбелязано, че началото е поставено на 1 април 1973 г.
НИМ се помещава първо в старата сграда на столичната община на ул. "Гурко" 1, а след това в старата сграда на Руското посолство на ул. "Московска".
От 1984 г., с подреждането на първата експозиция, НИМ вече заема част от залите на Съдебната палата.
С Постановлението на Министерски съвет - 161 е взето решение за адаптиране на Дом - 1 в резиденция Бояна за нуждите на НИМ.

Структурата
Включва 15 отдела: Фондове; Българските земи в древността; Средновековна България; България през 15-17 век; Възраждане; Нова и най-нова история; Национален исторически илюстративен фонд; Централна лаборатория по консервация и реставрация; Център по музеология; Връзки с обществеността; Екскурзоводи и информатори; Пространствено оформление; Технически; Финансово-стопански.