Музейна Култура

Националният исторически музей е твърде важно нещо, за да бъде хвален, осъден, обсъден в един текст или в един сблъсък на текстове.
Тук публикуваме едно първо "приближение" към темата "това ли е съвременният, българският, националният исторически музей", съставено предимно от разговори с известни наши историци, проведени непосредствено след откриването на НИМ.
Разговорът ще продължи, има един основен въпрос, на който би трябвало да се търси отговорът - трябва ли един такъв музей, освен предмети от миналото, да може да предложи и различни възможности за прочит на "текста", написан с тези предмети.
Или НИМ трябва да предлага "текст", родеещ се с природното, истинното и неизменното; със скрижалите, нормата, с която останалите (пре)написвания на историята задължително се съобразяват.


Маргарита Гочева


Директорите, създаването,
структурата


Замисълът,
Магдалина Станчева


Оценката,
Васил Гюзелев

Студентът,
Евгени Николов

Изпълнението,
Иля Прокопов


Противникът,
Божидар Димитров

Дени Серкле за историята,
Христо Буцев