Програма ArtsLink 2001

Програмата ArtsLink се провежда за девети път. Тя предлага на професионални творци и мениджъри в областта на изкуствата възможността да работят съвместно със свои колеги в некомерсиални организации в САЩ. Кандидатите трябва да са работещи като творци или мениджъри в някоя от следните сфери: театър, музика, танц, литература и управление на проекти. Няма възрастови ограничения. Студенти, аматьори и изследователи не могат да кандидатстват пред програмата. Творци, които търсят работа с комерсиални фирми също не са подходящи.

Тази година програмата ще финансира проекти в две категории:

* Стипендии за творчески престой за мениджъри и творци в областта на литературата и изпълнителските изкуства. Програмата предлага възможност за шестседмичен престой в нестопански организации в САЩ за творци и мениджъри в областта на танца, музиката, театъра и литературата.

* Стипендии за независими проекти, в които участват културни институции от САЩ. Кандидатите трябва да имат вече установени професионални контакти с неправителствена арт-организация в САЩ, с която да работят. Предложените проекти трябва да са добре разработени и описани и да съдържат подробен бюджет.

Проектите могат да бъдат изпълнени в периода 1 май 2001 - 30 април 2002 година, като продължителността на всеки от тях е от 3 до 8 седмици.

Изисквания към всички кандидати по програма ArtsLink е много добро владеене на английски език.

За подробна информация, формуляри за кандидатстване и подаване на проекти: Информационните центрове "Отворено общество" в София и страната, както и на интернет адрес: www.cecip.org

Краен срок за кандидатстване: 27 октомври 2000 г.