За проекта католическа "Семейна ТВ" се говори от три години, но напоследък нещата набраха скорост, когато стана ясно, че някои мощни фирми извън медийния бранш (държавни също) са изразили желание да влязат в създадената фирма "Семейна ТВ" АД. Да се опитаме да оценим шансовете на този амбициозен и без съмнение скъпоструващ проект, родил се през 1996-1997 г. по идея на група светски католици след споразумение с Епископата.
Той предвижда общополска католическа телевизия с два канала - францисканска "ТВ Непокаланув" (тематична, с чисто религиозен характер, разпространявана по сателитен и кабелен път) и "Семейна ТВ", насочена към масовия зрител, основана на търговски принцип и разпространявана ефирно. Новата програма ще се опита да избягва "греховете", приписвани на днешните обществени и комерсиални телевизии. За разлика от тях - казват нейните създатели - "безопасната семейна телевизия" пропагандира семейните ценности, изгражда у зрителя оптимистична нагласа към света, утвърждава чувството за морална хармония и за смисъл на живота, и избягва всичко, което се асоциира със злото: вулгаризми, преекспониране на секса, сензации, насилия, жестокости, девиационни поведения и т.н. Означава ли това пълно изчистване на програмата от потенциално опасните за морала елементи? Авторите на концепцията заявяват, че границата е ясна: например лесно могат да се различат "добрите" екшъни (в аксиологичен, не в естетически смисъл) от "лошите". Нещо подобно се случи в обществената телевизия, когато я управляваха т. нар. памперси [популярен термин в полската журналистика, приближаващ се до нашия израз "свой човек" на дадено политическо или идеологическо място - Б. пр.].
Но дали толкова лесно могат да се определят границите на еротичните сцени? Еднакво ли да се третират всички часови пояси, така че цялото семейство - и възрастните, и децата - да може да гледа телевизия от сутрин до полунощ?
И дали францисканците, които имат решаващ глас и в програмните въпроси, ще споделят със светската редакция критериите за квалифициране на допусканите програми?
Важно място в офертата на "Семейна ТВ" ще заемат информационните предавания (също омекотени, без търсене на сензации и експониране на драстични сцени) и обществено-политическата публицистика. Симпатизантите на дясната половина от политическата сцена смятат, че в Полша липсва консервативно настроена телевизия, която поне малко да уравновеси доминиращото според тях либерално и ляво влияние в съществуващите телевизионни канали (не само в обществения). Оттук и надеждата на Изборна акция "Солидарност", че екипът "памперси" отново ще бъде печеливш и "Семейна ТВ" ще стане място за представяне на ценности и възгледи, близки до тези на десницата (интересно само кои - на фона на конфликтите дори само по въпроса за интеграцията на Полша с ЕС).
От изказванията на авторите на концепцията и от различните документи (но и от четенето между редовете) се очертава профилът на зрителя на новата телевизия - не съвсем монолитен. "Семейна ТВ" ще бъде адресирана преди всичко към сравнително младите - защото те са и образоващите се, и мислещите за създаване на семейство, а и вече възпитаващи деца. Към професионално и интелектуално активните с формирани потребности и навици, с развит език и въображение. С една дума: към образованите, критичните, взискателните зрители, които не приемат съществуващия тв-сурогат, с който ни тъпчат повечето канали, насочени към т. нар. масов зрител. Но особено към хората, привързани към християнските ценности, консервативни и държащи на семейството, ще рече и симпатизанти на дясно(центристкия) лагер (за последното не се говори в прав текст).
Не съм сигурен, че достойнства като критицизъм и интелектуален опит, дори моралните принципи в достатъчна степен съвпадат с нравствения и политическия консерватизъм. Ако съм прав, "Семейна ТВ" е заплашена от крах в очакванията на зрителите, а нейната "католическост" може да бъде разбрана твърде тясно. Така или иначе, най-многобройната, дисциплинирана и вярна нейна публика биха могли да бъдат слушателите на "Радио Мария" [оспорвана от някои, но влиятелна религиозна радиостанция, ръководена от отец Ридзик - Б. пр.]. Но поради няколко елемента (възраст, образование, професионална активност) това не е най-атрактивната за рекламодателите категория зрители (а и дирекцията на радиото едва ли би била заинтересована слушателите й да се преместят пред телевизорите).
Офертата на "Семейна ТВ" с положителност ще бъде отправена към доста по-широка аудитория. Не е трудно да си представим възхищението на родители и възпитатели, ако тя осигури широка и интересна оферта за децата и младежите. Може би любителите на ТВ-състезания и конкурси ще дочакат нещо подобно на библейска или богословска тематика - семейно, в екуменичен дух. Мъжката аудитория пък от различните политически лагери може да бъде привлечена от публицистичните програми на журналисти с темперамента на "памперсите".
Но ако очакванията са прекалено много и различни, хубавата идея може да пострада. Отново се говори за опасността "Семейна ТВ" да се анексира за политически цели и Църквата да се въвлече в политиката (Епископатът е против това); прекомерната й политизация може да отблъсне част от зрителите - особено жените, децата и младежта. Трудно предвидимо е и дали разположението на властта във фирмата, в която решаващ глас имат францисканците, няма да бъде конфликтогенно. (Няма ли заплаха, че например нравствената "цензура" ще е по-голяма, отколкото е чувствителността на светската част от ръководство?) Може да се случи францисканците да не допуснат до екрана някоя продуцентска програма заради политическата й агресивност.
И накрая, ако тази телевизия е призвана да задоволи очакванията на младите и високообразованите, тогава може да не се приеме от възрастните и по-слабо образованите. А телевизията, католическа за едни, може да не е достатъчно католическа за други - както се различават с предложенията си и аудиторията си радиостанциите "Плюс" и "Мария". От друга страна, малка е вероятността планираният тематичен канал "ТВ Непокаланув" да стане също толкова влиятелна медиа като "Радио Мария" - липсва й личност като прословутия отец Ридзик - спорен, но несъмнено ефективен.
Очакванията и въпросите към слабите и неясни страни на този и амбициозен, и рискован проект са достатъчно много.

в. Тигодник Повшехни, бр.22, 2000
(Със съкращения)

Ришард Филас
Превела Силвия Борисова