Йежи Дуда-Грач (р. 1941 г.) е един от най-известните съвременни полски художници. Живописта му представя свят, в който човек трудно открива своята вътрешна хармония и достойно място.Екзистенциалното отчаяние е подменено със заядлива шега. Тази мисловна манипулация дълбоко се сраства с природата на вкорененото в полската традиция чувство за хумор. Хумор като защита пред отчаянието, като измъкване през задната врата от ужаса на съществуването - това са едни от най-срещаните форми на полското чувство за хумор, познати ни, например, от прозата на Бруно Шулц. Карикатурите, заселващи платната на Дуда-Грач, логично изникват от философията на неговото изкуство, което щеше да е много тъжно, ако не е тъй живо пародийно и сатирично.

(Из монографията Йежи Дуда-Грач, изд. Аркади, Варшава, 1985)

Кшищоф Теодор Теплиц