На "Славейков"
Анелия Янева
Тълкувания на български сюжети
Издателство Матом
София, 2000

Лорънс Дърел
Александрийски квартетФ От английски Иглика Василева
Издателство Хемус
София, 2000
Цена 9,30 лева

Джон Стайнбек
Крал Артур и неговите доблестни рицари
От английски Диана Нешева
Издателство Прозорец
София, 2000
Цена 6,90 лева

Джулиан Барнс
История на света в 10 1/2 глави
От английски Димитрина Кондева, Зорница Димова
Издателство Обсидиан
София, 2000
Цена 7 лева

Роджър Стиър
Георг Мюлер
С упование в Бога
От английски Емилия Масларова
София, 2000
Издателство Нов човек
София, 2000
Цена 5,90 лева

Medieval Slavic Manuscripts and SGML
Problems and Perspectives
Средновековни славянски ръкописи и SGML
Проблеми и перспективи
Авторски колектив
Академично издателство Проф. Марин Дринов
София, 2000