Полска Култура

Предлагаме ви за втори път "Полска Култура" (вж. "Култура", бр. 26, 7 юли 2000). Тези страници представят едни от най-авторитетните и важни фигури от различни области на духовното в Полша. Поляците, независимо от религиозната си принадлежност или политическа ориентация, се вслушваха в думите на отец Юзеф Тишнер и Густав Херлинг-Груджински така, както се слуша гласът на съвестта.
Юзеф Тишнер, любимият свещеник-философ се занимаваше с човешката надежда. През 1980 той каза на поляците: "Най-дълбоката солидарност е солидарността на съвестите."
Без отец Тишнер, останалите представени творци са емигранти. Те изпращаха "свеж въздух" в задухата на диктатурата, формираха манталитета и морала на няколко поколения поляци. Гласът им се възприемаше често с безспокойство, нетърпение, понякога с пренебрежение, защото "те са там, а ние сме тук". Но никой от тях никога не оплака корените си.
Херлинг-Груджински, писателят-изгнаник, живял в родината си само 20 години, им предаде сложния урок по патриотизъм и европейскост. От погледа на Славомир Мрожек (дори съществува изразът "през очила на Мрожек") не убягнаха, независимо от коя точка на света е гледал писателят, дивите нрави на народа му, опитите му за изпадане в летаргичен конформизъм, или вцепеняването в романтичните митове. Анджей Жулавски, чието творчество Полша в един момент бе подложено на цензура, със "славянските" си филми даде знак на полското общество за стягащите го корсети и предубеждения.

Б.О.

Страниците са подготвени от Барбара Олшевска и излизат с любезното съдействие на Полския институт в София.

Юзеф Тишнер

Славомир Мрожек

Католическа Семейна ТВ,
Ришард Филас

Херлинг-Гружински

Анджей Жулавски

Художникът Йежи Дуда-Грач,
Кшищов Теплиц