Зигмар Полке

Зигмар Полке, Кога най-после ще се появи някой?, 1996

Биче Куригер
Биографията

Изкуството