ABBRO отвръща на удара

На 10 октомври т.г. Сдружението на българските частни радиостанции ABBRO писмено декларира пред членовете на НСРТ своите възражения към обявените резултати от проведения от тях конкурс за предоставяне на лицензи за радио и телевизионна дейност по Закона за радиото и телевизията за градовете София, Благоевград, Пловдив и Велико Търново.
Общото събрание на ABBRO протестира срещу дадените от НСРТ лицензи за София на радиостанции, започнали своето излъчване след влизането на Закона за радио и телевизия в сила, независимо от предварително оповестеното изискване за правна легализация на досегашния опит.
На пресконференцията беше казано, че ABBRO не възнамерява да пише списък на пиратските радиостанции, които имат документи за честота, но не притежават програмни лицензи. В случая ABBRO заяви своята борба срещу институциите, които позволяват самото съществуване на радиопирати. От сдружението подозират, че върху членовете на НСРТ бива оказван определен политически натиск за легализиране на радиостанции, приближени на управляващите.
Другите съображения на ABBRO са непроведените събеседвания с кандидатите относно предлаганите от тях програмни схеми, въпреки договореността за това между сдружението и НСРТ, както и неогласените от НСРТ присъдени точки на всеки един от кандидатите. ABBRO иска прозрачност на процеса, водещ до предстоящата работа на Междуведомствената комисия по чл.45 от Закона за далекосъобщенията. Това, казват от сдружението, заедно с лицензирането на почти два пъти по-голям брой оператори за София, отколкото е броят на свободните честоти, ще доведе до манипулация на крайния резултат от двата конкурса.
Сдружението на частните радиостанции настоя НСРТ да огласи мотивите, с които не се допуснаха до конкурса кандидатите, неотговарящи на критерия "правен статут" според медийния закон. И преди всичко да не лицензира и по този начин да не легитимира пиратите, появили се в ефир след влизането на закона в сила. ABBRO препоръчва също незабавно след приключването на конкурса да започне процедура за издаване на програмни лицензии в градовете, където кандидатите са по-малко от наличните честоти и не следва да се провежда конкурс.
На същата пресконференция бяха огласени и две писма, подписани от Ясен Бояджиев, председател на Българската медийна коалиция. В отправения към НСРТ текст се казва, че даваните от Медийния съвет програмни лицензи не бива да надхвърлят броя на обявените в конкурса свободни честоти. Коалицията настоява комисията по чл. 45 от Закона за далекосъобщенията на Р България да следва реда на класиране, осъществен от НСРТ; като съображения се изтъкват пазарният облик, разнообразието на програмните оферти и потребностите и интересите на публиката. Декларацията, с която медийната коалиция се обръща към комисията по чл. 45, взема предвид чисто техническите изисквания на Закона за далекосъобщенията към участниците в конкурси за далекосъобщителни оператори и поради това иска въпросната комисия да се придържа към класирането от НСРТ на кандидатите за радиооператори по смисъла на Закона за радио и телевизия.
Настояванията на ABBRO и Българската медийна коалиция внушават следното: НСРТ следва да се занимава не само с програмния продукт. Конституиран по Закона за радиото и телевизията, той трябва да дава точно толкова лицензи, колкото са наличните честоти. Комисията по чл.45 от Закона за далекосъобщенията ще бъде длъжна просто да приподписва неговите решения.
Дали вълненията около ефирните пирати няма да отместят общественото внимание от сюжета, разиграващ се около лиценза за трети национален телевизионен оператор? И дали този сюжет няма да се разгърне в откровено политическа режисура?

Марин Бодаков