Народен театър Иван Вазов

обявява конкурс

за артисти - мъже и жени до 28-годишна възраст (включително), за участие в постановките на Народния театър

Етапи на конкурса:
1. По документи - до 23 октомври (включително) да се предадат в библиотеката на НТ "Иван Вазов": творческа биография на кандидата, телефони за контакт, видео и снимков материал (след конкурса ще бъдат върнати). Библиотеката работи всеки ден между 12.00 и 16.00 часа - без събота и неделя. Телефон 987 48 31, 987 48 32, вътр. 247 - Мария Данева.

2. Среща-събеседване - 25 октомври. Начало 10.00 ч. (Избраните по документи кандидати ще бъдат уведомени лично.)

3. Среща-събеседване - 30 октомври. Начало 10.00 ч. (Избраните кандидати ще бъдат уведомени лично.)