Изборът на "Култура"


Преводна рецепция на европейска литература в България

Том 1

Английска литература

Съставители Александър Шурбанов и
Владимир Трендафилов


Академично издателство Проф. Марин Дринов
София, 2000