Равносметката

Пилотният проект в подкрепа на българските читалища, стартирал в началото на 1997 г., бе разработен от Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и имаше за цел "да разшири ролята и да обогати дейностите на читалищата", както и да създаде "устойчиви механизми за самофинансиране".
Сега, в края на експеримента, е ясно, че резултатите от него могат да бъдат определени като обнадеждаващи. Очевидно е, че и в бъдеще 3620-те читалища ще играят важна роля в утвърждаването на гражданското общество в България.
По повод приключването на експеримента на 24 октомври в Бояна бе проведен национален семинар на тема "Бъдещето на читалищата в България", организиран от Програмата на ООН за развитие (ПРООН), Министерството на културата, с подкрепата на правителството на Холандия и на фондация "Ценности". В работата му взеха участие читалищни деятели, университетски преподаватели, социолози, представители на бизнеса, на централната и местната власт, на международни организации.
С приветствие към участниците в семинара се обърна президентът на Република България г-н Петър Стоянов.
На семинара основно бяха дискутирани четири теми: "Българското читалище - минало, настояще и бъдеще", "Мисията на читалищата", "Разширената роля на съвременното читалище" (бяха представени някои от най-успешно реализираните читалищни проекти) и заключителната тема: "Стратегия за подкрепа на развитието на читалищния сектор".
На семинара бе представена и книгата "Читалищата в България - минало, настояще и бъдеще", издадена от Министерството на културата и правителството на Холандия.
В работата на семинара взеха участие министър Емма Москова, Тео Сикс - посланик на Кралство Холандия, Антонио Виджиланте - постоянен представител на ПРООН.

Любен Русков