На 3 ноември т.г. в Младежкия клуб на НДК ще се проведе конференция под наслов "Какво се случи в/на/с българската литература след 1989", организирана от Сдружение на български писатели, Нов български университет в лицето на Департамент "Нова българистика" и Националния дворец на културата. На форума доклади ще произнесат Александър Кьосев, Албена Хранова, Инна Пелева, Валери Стефанов, Милена Кирова, Бойко Пенчев, Йордан Ефтимов, Биляна Курташева и Пламен Дойнов. Водещ на проекта е Михаил Неделчев, зам.-председател на писателското сдружение.
На 4 ноември т.г. също в Младежкия клуб на НДК ще се проведе отчетното събрание на Сдружението на българските писатели. Очаква се да бъде избран нов председател на организацията, както и да бъдат избистрени стратегиите за институционалното й оцеляване. Близо година формацията боледува поради смътната си идент
ичност - дали е творческа, дали е синдикална или и двете вкупом. Симптомите на болестта са разточителни - от незначителния обществен авторитет на Сдружението до "замразения" офис на "Раковски" 136 в София. Причина не е само бедността на организацията и валящите откази на досегашни благотворители да я поддържат на командно дишане. Причина не е и разочарованото от затлъстяването на сдружението ръководство - защото повечето от членовете се преживяват като писатели единствено сред врявата на такива събрания, а други пък напускат сдружението, възмутени от недостатъчната му политизация...
Затова въпросите, които днес витаят във въздуха, са следните: "Кому е необходимо такова сдружение на писатели? Кому въобще е необходимо сдружение на писатели?"

М.Б.