Оперно-филхармоничното дружество - Русе
Обявява конкурс по документи и събеседване
за музикален директор - главен диригент
.

Конкурсът ще се проведе на 20 декември 2000 г. при следните условия:

- висше музикално образование, специалност "Оркестрово дирижиране";
- стаж по специалността минимум 5 години като оперен и симфоничен диригент;
- възраст от 30 до 65 години;
- репертоар - не по-малко от 10 реализирани симфонии и 5 реализирани оперни заглавия;
- познания върху професионалната организация на симфоничния и оперния състав;
- с предимство са кандидатите с награди от международни конкурси и специализации в чужбина.

Необходими документи:

1. Молба
2. Творческа автобиография
3. Ксерокопие от диплома за завършено висше образование
4. Рецензии и отзиви за творческата дейност на кандидата

Краен срок за подаване на документите - 1 декември 2000 г.
Информация на телефон 082/22 66 07