Магнетичният ислям

За първи път у нас се появява капиталната "История на ислямската философия", написана от големия френски ориенталист и херменевт Анри Корбен.
Авторът става известен със своите преводи и изследвания върху Хайдегер, Сведенборг и Бьоме. По-късно, под влиянието на Луи Масиньон, Корбен врязва интересите си в ислямската философия. Неговата "История" разбира опозицията Изток - Запад като "духовна реалност" в човека. За философи като Авицена и Сухраварди понятието "Изток" винаги е означавало мястото, от което душата получава своето просветление, а "Запад" - мястото на нейното духовно изгнание, твърди Корбен.
Авторът коригира представите за грандиозното наследство на шиитския гносис, в който доминира идеята за Божествеността на Имама. Главите от книгата на Корбен, третиращи същността на имамологията, са своеобразна реабилитация на шиитското направление в исляма, което се явява малцинство и на иранската мисъл.
Друг важен аспект в подхода към религиозната материя са интерпретациите на автора относно събитията в кораничния текст, които той разглежда изключително в плоскостта на метаисторията. Така, превъзмогвайки историческото съзнание, човек става "очевидец" на истините, оповестени в сакралния текст на Корана. Книгата, преведена от Александър Веселинов - признат експерт в областта на исляма, е първата творба от библиотека "Симург", подготвяна от българската фондация на името на известния ислямски поет Маулана Джалалуддин Руми. Луксозната "История на ислямската философия" е на пазара благодарение на издателство "Литавра".

К