Инициативен комитет за изграждане на Бюст-паметник на Христо Ботев в Пазарджик

обявява

Национален явен конкурс между всички български художници и архитекти за проектиране и изграждане на Бюст-паметника.

Срок за предаване на проектите: 17-19. 1. 2001 г.

Изходни данни за конкурса: Община Пазарджик; СБХ - София, "Шипка" 6, секция "Скулптура"; САБ.

Информация: 02/467 248; 034/253 83, 443 253, 440 475.