Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Борис Димовски на 75
Кабаиванска и Тоска
Спорът за Аверинцев
Каталогът на изложбата място/интерес, Диана Попова
Международна филмова конференция в Лесидрен, Боряна Матеева
Фестивалът Пиеро 2000, Стефан Янков
Първа у нас История на ислямската философия
Премиера на ансамбъл Пирин, Петър Льондев
Постановката на Стопър, Патриция Николова
Трио Каденца, Боянка Арнаудова
Читалищният експеримент, Любен Русков
Да си спомним Маргарит Минков
Олег Мавромати за алтернативните руски филми, Диана Попова

Предстоящи
Лекция на Херман Нитч в СГХГ
Конференция за българската литература, Марин Бодаков
Обсъждане на статуята на т.нар. Света София в Софийския университет

Конкурс на Центъра за музеи, галерии и изобразителни изкуства при Министерство на културата
Конкурс за бюст-паметник на Ботев в Пазарджик
Конкурс за музикален директор - главен диригент на Русенската филхармония