На "Славейков"
Речник на психоанализата
Елизабет Рудинеско
Мишел Плон
От френски преводачески колектив
Издателство ЛИК
София, 2000
Цена 49 лева

Дайсец Тейтаро Судзуки
Същината на будизма
От английски Румяна Чолакова
Издателство СОНМ
София, 2000
Цена 4 лева

Новият световен ред
Световни лидери за планетата и нейното бъдеще
ИК Труд
От английски Силвия Ангелова
София, 1999
Цена 5,99 лева

Анри Троая
Чехов
От френски Елена Митева-Русева
Издателство Рива
Цена 9 лева

Патрик Модиано
Непознати
От френски Андрей Манолов
Издателство Делакорт
София, 2000
Цена 4 лева

Роман Кисьов
Сянката на полета
поезия
Издателство Авангард-принт
Русе, 2000

Витаутас Карелюс
Двуостро настояще
стихотворения
Подбор и превод от литовски Здравко Кисьов
Издателство Авангард-принт
Русе, 2000

Анджей Важеха
Залезът на века
стихотворения
Подбор и превод от полски Здравко Кисьов
Издателство Авангард-принт
Русе, 2000

Нийл Доналд Уолш
Разговори с Бога
един необикновен диалог
книга трета
От английски Мария Кръстева
Издателство Дар-Логос
София, 2000
Цена 7 лева