Спорът за Аверинцев

На прощаване

До г-ца Амелия Личева,
Емил Ив. Димитров

По повод на две книги,
Христо Трендафилов