Светлинно измерение в АТА


Наскоро АТА Център за съвременно изкуство представи младия полски художник Славомир Бжоска. Представянето бе осъществено благодарение на директора на Полския институт Анджей Новосад. Авторът е роден в Катовице, Полша, през 1967 година. Завършва Факултета по изящни изкуства на Силезийския университет в Шчечин, а в момента е асистент в Департамента по визуални изкуства на Академията в Познан.
Славомир Бжоска направи специално за изложбеното пространство на АТА инсталацията "Илюмино-Сфера". С този свой проект той отново ни връща към вечния проблем за борбата и хармонията между противоположностите в заобикалящата ни среда. В едно от помещенията Бжоска опъна мрежа от вълнени нишки, които светят на луминесцентно осветление. От особено значение за художника е овладяването по оригинален начин на пространството, борбата на светло и тъмно, както и изменението на формата от специфичната светлина. Авторът търси взаимовръзка между противоположностите. "Когато работя с въжетата, едно от най-важните неща за мен е намотаването и размотаването на обектите". Този процес той нарича "дишане". Дългите часове на омотаване на жичките между стените, тавана и пода са своеобразна форма на медитация за художника. Очертанията на цялостната композиция постоянно се променят и преливат, докато най- накрая не заприличат на представите ни за първообраза на вселената, в която първичният хаос постепенно отстъпва място на новия живот.
Развитието на тази идея занимава художника през последните няколко години. Преди това Бжоска обръща основно внимание на "диалога с природата". Работите му от това време са изнесени в естествената среда и са структурирани от камък, смола, гипс и дърво.
От 1997 година датира идеята за инсталацията, поместена днес в една от залите на АТА. Това са 7 топки с диаметър около 15 см, които напомнят на кълба с прежда, по средата на които има отвор, а когато се погледне през него вътре, в тях свети диапозитив с предишни инсталации на художника. Бжоска определя смисъла на тези обекти като "зърното в оформящия се плод".
Изложбата на Славомир Бжоска ни препраща към разсъждения за произхода и образа на вселената, за частиците, от които се заражда всяка съзидателна идея, както и за овладяването на дадено пространство. Попаднал веднъж във вътрешността на "Илюмино-Сфера", зрителят неизбежно е обгърнат от специфичното пространствено решение на автора...

Мария Славчева