Балкански сюжети

Явлението "независима експертна група" или "независима международна комисия" в последно време стана интересен фактор на международната политика. Тя се създава, за да консултира генералния секретар на ООН по деликатни въпроси, които изискват творчески подход към международното право. За по-прегледно медиите добавят към названието на съответната група или комисия титлата "авторитетна".
Преди около година такъв един авторитетен кръжок на име Международна кризисна група препоръча на ООН КФОР да сложи ръка на минния комплекс "Трепча" в Косово, понеже с неимоверното си богатство на цветни и редки метали бил от жизнено значение за бъдещата косовска икономика изобщо и за албанската идентичност в частност. Речено-сторено. По препоръка на авторитетната независима кризисна група операцията протече под девиза "Да предотвратим екологическа катастрофа". А тъй като албанската идентичност още не е в състояние сама да върти производството, администраторът на ООН в Косово Бернар Кушнер, пак по препоръка на въпросната авторитетна и независима група, повери тази отговорна задача на един международен консорциум с участието на американски, френски и шведски фирми, чиито контакти с авторитетната независима група са, разбира се, от случайно естество (вж. "Култура", бр. 34 от 1.9.2000).
С творчески подход към международното право за разрешението на деликатни балкански въпроси се отличи миналата седмица и една нова авторитетна група на име "Независима международна комисия за Косово". Разликата между "Международната кризисна група" и новата "Независима международна комисия за Косово" между другото е тази, че независимостта на първата се гарантира от участието на бившата главна прокурорка на Хагския трибунал Луис Арбор, докато независимостта на втората - от участието на бившия главен прокурор на Хагския трибунал Ричард Голдстоун. Творческият подход към международното право и на втората група обаче се отличава със същия смел полет на мисълта, окрилена от принципа "illegal, but legitimate" - незаконно, но легитимно. Този принцип заема централно място в документа на авторитетната независима комисия за Косово. Заключението на комисията относно войната на НАТО срещу Югославия гласи, че в правно отношение войната била незаконна, защото без мандат на Съвета за сигурност на ООН представлява нарушение на международното право, но че в морално отношение била легитимна, защото избавила косовските албанци от терора на Белград и сложила край на една хуманитарна катастрофа.
Точно тази формула преди време успешно бе приложена от администратора на ООН в Косово Бернар Кушнер, когато по препоръка на авторитетната независима кризисна група незаконно, но легитимно окупира и отне чужда собственост. Юридически акцията на Кушнер бе незаконна, защото Трепча е собственост на югославската държава, но морално бе легитимна, защото предотврати екологическа катастрофа, състояща се в отравянето на целия регион с олово. Същата формула е залегнала сега и в идеята на авторитетната независима комисия "Голдстоун" как да бъде разрешен проблемът с досадната резолюция 1244 на ООН, отреждаща на Косово "субстанциална автономия" в състава на Югославия.
И така, в непосредственото навечерие на общинските избори в Косово независимата комисия препоръча на генералния секретар на ООН Косово незаконно, но легитимно да получи държавна независимост. Преди да оглави прокурорския екип на Хагския трибунал, Ричард Голдстоун бе южноафрикански експерт по конституционно право, та ги разбира тези тънкости. В доклад от 297 страници независимата комисия, включваща в състава си освен Голдстоун авторитетни експерти от 11 държави, окачествява резолюция 1244 като нереалистична. С оглед на етническите чистки, извършени от сръбските сили миналата година, комисията смята за нереалистично да се иска от косовските албанци да приемат каквато и да била автономия в състава на Югославия. Ето защо като единствена реална алтернатива комисията препоръчва условна държавна независимост ("conditional independence") за Косово. Първото най-важно условие за тази реална алтернатива е албанското мнозинство в Косово да гарантира сигурността на неалбанското население, а втората - да реализира държавната си независимост в консенсус по пътя на преговорите със своите съседи. Първото условие е на път скоро да бъде задоволено, защото с очертаващото се реално отсъствие на неалбанци в Косово няма да има реални проблеми с гаранциите за сигурността им. За задоволяване на второто условие комисията предвижда дълги години преговори на косовските албанци със съседите им, докато последните в консенсус свикнат с неизбежността на въпросната реална алтернатива. Дотогава НАТО остава в Косово, а независимостта на новия държавен хибрид на Балканите остава условна. Така погледнато, терминът "условна независимост" е и завиден езиков творчески акт, предназначен да измести с първичната си свежест термина "протекторат", след като редица публицисти безотговорно лепнаха в езиковата си употреба този етикет първо на Босна, а сега и на Косово.
Западната общественост засега доста вяло реагира на препоръчания реализъм в балканската политика. Вестник "Франкфуртер Рундшау" ни уверява, че трябва да сме благодарни на комисията, отправяща смело предизвикателство към чувството за реализъм на международната общност. Вместо да гони някакви илюзорни мултиетнически фантазии, нека международната общност се заеме с осъществяването на реалистични цели - коментира вестникът. Авторът на коментара Йохен Сименс смята продължаващата държавно-етническа фрагментация на Балканите за специфичен балкански път към Европа. Тази реакция обаче е изключение. Вестник "Щутгартер Цайтунг" например не вижда нищо добро в реализма на комисията; той смята, че Западът чрез дипломатическо умение и финансова помощ трябва да убеди косовските албанци и сърби, че е по-изгодно да си съжителстват в обща държава. Специално внимание обаче заслужава бързата реакция на еврокомисаря по външната политика Крис Патън. "Резолюция 1244 на ООН отрежда субстанциална автономия на Косово в рамките на Югославия и ние не възнамеряваме нито сантиметър да се отклоняваме от тази резолюция" - заяви категорично еврокомисарят от името на ЕС.
Генералният секретар на ООН Кофи Анан още не се е произнесъл по препоръката на независимата комисия, която миналия понеделник впрочем възнамеряваше да му предаде лично резултата от едногодишния си труд. В последния момент обаче генералният секретар се оказа възпрепятстван поради важни телефонни разговори около кризата в Близкия Изток. Фред Екард, говорителят на Кофи Анан, сподели от името на шефа си, че препоръката на авторитетната комисията за "условна независимост" на Косово се разминава с резолюция 1244 на ООН и няма одобрението на генералния секретар. Нещо като че ли се промени. Препоръката на "Международната кризисна група" за конфискацията на Трепча преди година бе формулирана в документ, известен само на експертите, и акуратно бе приведена в изпълнение. Препоръката на Независимата международна комисия за Косово бе огласена по всички вестници, ала като че ли вече потегля за архива. Ако не мамят политическите барометри, идеята за нов демонтаж на Югославия в момента сериозно линее и независимата комисия май позакъсня с препоръката си. Може би ще се наложи на съседите на Косово да свикват с новия държавен хибрид като "единствено реална алтернатива", а косовските албанци да свикват с идеята, че бъдещето им в демократична Югославия е по-изгодно и за тях, и за съседите им.
Една нова независима комисия, по възможност без бивши прокурори на Хагския трибунал в състава си, би могла например да отправи поглед към Южен Тирол, където след десетилетия терор и етническа омраза вече двайсет години безотказно функционира една "субстанциална автономия" за тиролските немци в състава на Италия.

29 октомври 2000
Жерминал Чивиков