На 25 октомври т.г. в София се състоя тържествено събрание, посветено на 90 години от рождението на акад. Петър Динеков. В централното здание на БАН се събраха представители на филологическата колегия, приятели и ученици на големия български учен, за да си спомнят за изключителното му дело в областта на старобългаристиката и възрожденската култура, за приносите му в славистиката и съвременното познание за литературата. За обаянието и деликатността на Динеков.
На събранието говориха Светлина Николова, Йордан Радичков, Елена Михайловска, Дойно Дойнов, бяха прочетени писма от Любомира Парпулова-Грибъл и Чарлс Грибъл.
Вечерта се състоя в навечерието на научната конференция "Акад. Петър Динеков - 90 години от рождението на учения-хуманист", проведена в София между 26 и 28 октомври в София.

К