Моите песни все ще се четат

В юбилейната 150 година от рождението на народния поет, белетрист, драматург и публицист Иван Вазов негов паметник бе издигнат пред сградата на едноименното средно училище в столицата - 31 СУЧЕМ. Авторът на бюст-паметника, известният български монументалст Христо Танев, е изваял образа в бял врачански камък. Месеци наред учители, ученици и спонсори, сред които и самият автор на паметника, с рядко въодушевление са събирали средства за осъществяване на творбата, създадена по инициатива на директорката Надежда Николчева, училищното ръководство и училищното настоятелство. На 21 септември бе тържествено открит. Христо Танев създаде поредния си патриотичен монумент също в годината на своя юбилей. Той навърши 70 години. Като един от най-изявените представители на съвременната българска монументална скулптура, спечелил не един национален конкурс, той предпочита преди всичко историческата тема. Автор е на десетки паметници и отделни образи - на Георги Бенковски в Копривщица, Баба Тонка в Русе, Павел Бобеков в Панагюрище, на хан Аспарух, цар Калоян и Христо Ботев.
Бюст-паметникът на Вазов е висок над 3 метра и е отлично ситуиран в зелената среда на училищния двор пред монументалното здание на училището. Широко отвореното пространство около него създава възможност за поглед от всички страни. Паметникът е изработен чрез ритмично редуване на обеми със силно раздвижена и с успокоена фактура. Силно изявените фуги придават отчетливост на формите, а добре уравновесените вертикали и хоризонтали ги стабилизират и обединяват в стройна цялост.
Основната цел на автора е да изрази идеята за голямата личност и нейното народополезно дело. Както и в другите образи на исторически лица, създадени от скулптора, Вазов е изобразен в по-млада, активна възраст, излъчваща най-силна жизнена и творческа енергия.
Новият монумент на Иван Вазов от Христо Танев е една от най-достойните изяви на признателност към светлото дело на народния поет в неговата юбилейна годишнина. Но освен автора за художествено материализираната родолюбива идея голяма заслуга имат учителите, възпитателите на най-младото ни поколение, тези, които вдъхновиха създаването на паметника на своя патрон в 31 столично училище. Те не само отделиха от скромните си средства, но и вселиха в сърцата на своите възпитаници неугасимата вяра в миналото и бъдещето на българския народ, надеждата, че името на народния поет никога няма да бъде сред забравените и неговите "песни все ще се четат".

Проф. д-р Вера Динова-Русева