Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Чешката телевизия Нова, Маргарита Кюркчиева
90 години от рождението на Петър Динеков
Конференция за историята и паметта, Ирина Илиева
Автобиография на Атанас Михайлов, Патриция Николова
Софийският джазов фестивал, Николай Захариев
Светлинно измерение в АТА, Мария Славчева
Русенският Есенен салон, Елена Великова
Нов паметник на Вазов, Вера Динова - Русева
Международният форум Altfest в Румъния, Никола Вандов
Умберто Еко издава нов роман
Писателят Йън Макюън, Димитър Великов