Както стана ясно неотдавна, по времето на Ел Греко е живял един не по-малко талантлив художник. Неговото име е Ел Булгаро и неговите картини и рисунки, в сравнение с тези на големия Ел Греко, показват доста по-естествено изглеждащи хора - не от типа на издължените, напомнящи танцуващ червей фигури, а мощни, някак сплескани, плътни, но все пак симпатични момчета. Кой е този човек? Защо никой не е чувал нищо за Ел Булгаро? Това все още е загадка.
Има твърде много свидетелства, които не могат да бъдат пренебрегнати, че зад личността на Ел Булгаро се е криел самият Ел Греко. Произвеждането на всички тези издължени, хлъзгави, нездрави фигури ден след ден, поръчка след поръчка, очевидно е подложило на огромно натоварване Елгрековата психика. Най-вероятно по пълнолуние, в онези толедски нощи, прочутият грък се е събуждал и е действал като лунатик и, воден от своите подсъзнателни импулси, е влизал отново в ателието си и е започвал да рисува тези плътни, естествено изглеждащи мъже и жени. Според друг (все още непубликуван) документ, второто Аз на Ел Греко идва от една от неговите баби, авантюристка, която се преместила на остров Крит от южна България (която по това време е под турска окупация). Българското семе се е развивало дълбоко в съзнанието му през ранните му години в Крит, Венеция, Рим, Мадрид, за да се разпука по неочакван, непредвидим начин в Толедо.
Върху някои от оцелелите работи има подпис "Ел Булгаро". Българското Аз го води през пълнолунните нощи, където е намирал духовен баланс. Ярката светлина, обгърнала широко акламираните олтарни пана и официални портрети на Ел Грего, намира съответствие в съдбовните лунноосветени скромни, но не по-малко истински малки картини. Един домашен слуга става неволен свидетел на тези дейности и веднага докладва на семейството. Хората били ужасени и на минутата повикали семейния лекар, който подложил на пространно лечение елгрековото тяло (тайно, естествено). Същият доктор отбелязал, че една от възможните причини за среднощните разходки на Ел Греко са прекомерните дози течен шоколад, който той обикновено пиел в късния следобед. Семейният съвет решил да пази втората личност на артиста в тайна. Не бивало да се рискува със скандала, който би могъл да възникне в обществото от потенциални клиенти. Да не говорим, че авторитетите на Инквизицията дори в онези времена не са харесвали особено българите. По тази причина вече нарисуваните работи са били заключени на сигурно тайно място, а слугата, който видял Ел Булгаро/Ел Греко в действие, бил изритан от къщата. За нещастие, с цел да има някаква възвращаемост, безчестният мъж продал идеята за причудливото съ-съществуване на една висока, хлъзгава, издължена, доблестна фигура и на един сплескан, плътен (дебел) мъж на един сравнително непопулярен писател на име Сервантес или нещо подобно. И т.н., и т.н. - малка част от тази невероятна история е пред вас. Разгледайте я и мислете за нея.

Януари 2000 г.
Недко Солаков