Изборът на "Култура"


Около Хабермас

Нормативността в модерните общества
и идеята за справедливостта


Под научното ръководство на
Ивайло Знеполски/Хайнц Висман

Издание на
Дом на науките за човека и обществото
София, 2000