На "Славейков"
Борис Успенски
Съчинения, том 2
Семиотика на културата
От руски Евгения Трендафилова, Емил Димитров, Нели Василева
Издателство Славика
София, 2000
Цена 9 лева

Съвременник 3/2000
Списание за литература и изкуство
Издава Медиа холдинг АД
Цена 7 лева

Цвета Делчева
Слънцето си е на мястото
стихотворения
Издава ФБЛ & аквариум СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ
София, 2000

Марин Колев
Исо със оси
лирографика и палиндроми
Издателство Стигмати
София, 2000
Цена 3 лева

Луи Повел, Жак Бержие
Утрото на магьосниците
Въведение във фантастичния реализъм
От френски Георги Цанков
Издателство ЛИК
София, 2000
Цена 9,90 лева

Том Шъри
Уилт
От английски Светла Христова
ИК Труд
София, 2000
Цена 5,99 лева

Филип Ванденберг
Заговорът на фараоните
роман
От немски Боряна Каменова
Издателство Литера прима
София, 2000