Дом на науките за човека и обществото

с подкрепата на Maison des sciences de l'homme (Paris)


Обявяват програма за стипендии за млади изследователи в областите съвременна история и история на настоящето, социология, политическа антропология и културология в следните две категории:

1. За докторанти в завършваща фаза на дисертацията им;

2. За постдокторални изследвания на притежатели на докторска степен в посочените области, които работят в университет или в Българска академия на науките.

Стипендиите са за крок от една година и са предназначени за изследователска работа в рамките на Дом на науките за човека и обществото.

Крайният срок за подаване на документите е 15 декември 2000 г. Документите за кандидатстване се предават на български език и в превод на английски, немски или френски език (по избор).

Формуляри за кандидатстване и допълнителна информация: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, ет. 5, стая 511. Приемни дни: понеделник и сряда от 14 до 17 ч. Тел./факс 70 53 76.