Изложба творби на Николай Дюлгеров (1901 - 1982) от български колекции се откри на 7 ноември в СГХГ. Художникът, централна фигура за движението на втория италиански футуризъм, е роден в Кюстендил. Учи в Баухаус (Германия) и завършва политехниката в Торино (Италия), където се свързва със средите на футуристите.

            Николай Дюлгеров, Автопортрет, 1924

Част от изложбата бяха и лекциите на проф. Джорджо Ди Дженова от Рим.
Събитието е първият етап от проект за представяне на творби на Николай Дюлгеров от италиански колекции през 2001 г. в София. Координатори на проекта са Ирина Генова (Институт по изкуствознание и Нов български университет) и Аделина Филева (СГХГ).

Д.П.