Министерство на културата
Национален център за музика и танц


Националният център за музика и танц обявява есенна сесия за 2000 г. за подкрепа на творчески проекти. Конкурсът е открит за регистрирани или пререгистрирани през 2000 г. организации. Ще се разглеждат проекти с краен срок на реализация 1 май 2001 г.

Срокът за подаване на проектите е 8 декември 2000 г.

Приемането на документите се извършва в стая 306, ет. III, Министерство на културата, тел. 980 57 95 или 989 48 38/ вътр. 283.