Така изведнъж, както само смъртта може да нахлува, реши и си тръгна от нас нашата авторка, театроведката

Вероника Благова .

Беше екзотично създание, винаги пълна с причудливи намерения, които отстояваше с рядък вече жар. Беше много талантлива. Отказваше да бъде прилежна, подредена, послушна. Не признаваше улегналите коловози, живееше някак край пътя, но знаеше, доказа го!, че крайпътните поляни са по-богати на изживявания - ценеше истинското.
Сбогом, Вероника. Може би, най-сетне ще намериш покой...


Н. В.