Юбилеят на Драматично-кукления театър "Димитър Димов" - Кърджали според протоколните канони не е кръгъл. Но и 40-годишнината от основаването му беше достатъчен повод голямата зала на театъра да се напълни с облечени празнично и усмихнати хора, сцената да се изпълни с цветя, колективът да бъде поздравен от президента Петър Стоянов, от председателя на Народното събрание, от министър-председателя, от министъра на културата и т. н. Очевидно Кърджали интересува нашите политици, а това в случая е добре за театъра.
Празникът беше отбелязан с нов спектакъл: "Веселите уиндзорки" от Шекспир, поставена от Стойко Генов.
Спектакълът искаше да зарази публиката с жизнерадостност, да загатне за своята младост (балетна формация "Ритъм"), да отдаде дан и на онези актьори, които градиха престижа му през годините. Бих посочил няколко актьори, които определиха нивото на представлението: Петър Атанасов, Димитър Варадинов (Фалстаф), Божана Варадинова, Любомир Бъчваров, Петър Митрушев, Даниела Попова и други. Добросъвестните усилия на трупата не можеха да не бъдат възнаградени от публиката. Което се и случи. Както не веднъж се е случвало през тези 40 години.

Никола Вандов