Киноусмивка по гуралски

В галерията на Полския институт бе прожектиран филмът "История на философията по гуралски"*, създаден по едноименната книга на покойния отец проф. Юзеф Тишнер. Гуралският е самобитен диалект на полските планинци, на който е написана книгата и който се говори във филма. Разказваните истории галят и интересно провокират ума и ухото на всеки полскоговорящ.
На фона на жизнерадостна народна музика разказвач ни представя с добронамерен тон местните философи.
Най-напред ни въвежда (в кадър е пишещият историята) с думите: "В началото нямаше гърци. Навсякъде имаше само гурали. Гърците не бяха гърци, а гурали, които се преструваха на гърци... След това се появили турци и евреи." Следва представянето на античните философи в местни одежди. Хераклит, Анаксимандър, Питагор се явяват на фона на гуралския пейзаж и музика с основната си философска идея. Представянето на всеки е оформено като отделно филмче, което започва винаги с цитираните по-горе думи. Например, шумен пазарлък между жени за един шал. Отстрани гуралският Питагор мъдро заключава: "В началото бе цената". Всяка история използва формулата "В началото бе...".
Със сериозношеговитите си истории филмът отразява обръщането на идеите във всяко ново време, във всеки задаващ си въпроси ум, води ни към мъдростта в наивитета, към радостта в простотата и най-вече към приемане. Има хумор, но не комизъм. Последната история - не за Сократ, а за "Сократ и Ксантипа или Йендрек Кудасик с бабон свойон Вандон" (Йендрек Кудасик и неговата Ванда), завършва в съда. Не с отровата, разбира се, защото "всичко свърши по гуралски хубаво. Не като при гърците."
Филмът е отпускаща приказка, на чиято мелодия можеш да се оставиш до забрава. Нека усмивката и радостта, които предизвиква той, са в памет на наскоро отишлия си от нас отец Тишнер.

Анелия Радомирова* Филмът е създаден през
1998 г.
Сценаристи са Артур Виенцек и Витолд Береш,
режисьор Артур Виенцек.