Хилтън, преди да е построен

В този сборник статии на Павел Попов, когото читателите на "Култура" отлично познават от години, може би най-интересната част са трийсетината страници, обособени под заглавието "София на снимка". Тя представлява фотографии на столицата такава, каквато я познаваме, такава, каквато я живеем - и не й обръщаме внимание. Фотографиите са придружени с текстчета. Тези текстчета - кратки и язвителни коментари на архитектурната и градоустройствена ситуация в София - могат да се окажат за четящия онези проблясъци, които да му позволят да види града по съвсем различен начин. В съвсем различна перспектива, биха казали архитектите... На площад "Батенберг" например "пладнува тенекиеното стадо. Всичко, което може да направи един град неприятен, е направено."
Въобще различната перспектива на виждане (и на изразяване, ако ми бъде позволен този израз) е характерна за Павел Попов. Там, където властта и водещото се по нея мнозинство архитекти търсят спешното, задоволяващо днешните нужди решение, той вижда далеко отиващите последствия на това решение. Дали става дума за метрото, за Централната баня, за бившата Столична библиотека - неговият глас закънтява винаги, когато в името на частното се загърбват възможности за стратегическо развитие на града.
Но кой ли го слуша? Този кротък човек с рядка енергия и очарователен полемичен дар постоянно пише, говори, призовава властите да мислят, преди да взимат решения. Властите се подсмихват. Но ето, той има куража да издаде писаното, да напомни загубените си битки - и тук вече властта няма как да се подсмихва, защото казаното преди години от Павел Попов не е било за подсмихване, а е било за замисляне. Достатъчно е човек да види кютюка, задънил градската градина на мястото на сринатата библиотека, за да разбере, че архитект Попов е бил правият, когато привеждаше куп аргументи срещу строежа, а кметове, главни архитекти и прочие не са си били на мястото. Достатъчно е човек да види новия "Хилтън", за да се попита защо столичната управа навремето не обърна внимание на критиките му към проектите за тази несъстоятелна сграда?
Прочетете "старите" статии на Павел Попов и ще ви обземе едно тихо отчаяние - те постоянно ни връщат на кръстопътя, от който сме свърнали към сегашния кьорсокак, но на кръстопътя е имало и други посоки, имало е и хора, които са ни ги показвали...
Хубавото на живота обаче е, че всъщност всеки ден сме на кръстопът. Хубавото на тоя живот е и че постоянно има хора на кръстопътя, които ни оспорват избора на посока.
Добре е да ги изслушваме и да претегляме доводите им.

Хр. Б.

Арх. Павел Попов
София на карта

Издават Движение Гергьовден/Гражданско общество против корупцията
София, 2000
цена 5 лева