Национален фонд Култура

На 8 ноември се проведе първото заседание на Управителния съвет на Националния фонд "Култура" (НФК), създаден според Закона за закрила и развитие на културата. Председател на УС съгласно закона е министърът на културата г-жа Емма Москова. На заседанието за заместник-председатели на УС единодушно бяха избрани проф. Ивайло Знеполски и доц. Греди Асса, а за изпълнителен директор - Борислав Петранов. Другите членове на УС са проф. Снежина Панова, проф. Дойно Дойнов, проф. Виктор Чучков, д.ф.н. Владко Мурдаров, Георги Господинов, доц. Алипи Найденов, Стефан Софиянски и Кирил Ананиев.
УС прие правила за устройството и дейността на НФК. Предстои структуриране администрацията на фонда.

К