Без резултат приключи конкурсът за директор на Националния център за музика и танц при Министерството на културата. Участваха четирима кандидати: Веселин Емануилов, Евгения Грънчарова, Момчил Георгиев и Явор Димитров. След като се запозна с предоставените от кандидатите писмени концепции за развитието на НЦМТ и след проведеното събеседване, комисията констатира, че никой от кандидатите не достига изискуемия минимум точки. До провеждането на следващия конкурс, който ще бъде обявен на 14 ноември, директор на центъра ще продължи да бъде Момчил Георгиев. Комисията, провела конкурса, беше председателствана от Юрий Дачев - заместник-министър на културата. Членове: проф. Жени Захариева - председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци, доц. Калина Богоева - балетен педагог, доц. Анелия Янева - изкуствовед, Юлия Христова - президент на Нов симфоничен оркестър, проф. Павел Герджиков - председател на Националния съвет за музика и танц (НСМТ), Велислав Заимов - главен секретар на Съюза на българските композитори, Динко Чомаков - режисьор и съветник на вицепрезидента на Република България, проф. Богомил Караконов - Държавна музикална академия "Панчо Владигеров", Кирил Ампов - член на НСМТ, Полка Александрова - директор на Дирекция "СРПНДАП" в министерството.

К