Между 3 и 5 ноември т.г. в София се състоя Международната експертна конференция "Образът на Другия в образованието по литература в Югоизточна Европа", в която участваха представители на министерствата на образованието на югоизточноевропейските страни, преподаватели по литература от висшите училища и средния курс, експерти от национални и международни организации в областта на образованието по литература. Работата на конференцията протече в три работни групи: "Образованието по литература в Югоизточна Европа - стандарти, учебни програми и учебно съдържание", "Методика при преподаване на образа на Другия в Югоизточна Европа" и "Визии и стратегии за образованието по литература в Югоизточна Европа". Как да се преодолеят негативизациите на Другия в отделните национални образователни системи, беше основният въпрос на конференцията.

К