Културен коктейл

Факти, факти, факти

Проф. Богдан Богданов на 60
Първо заседание на Националния фонд Култура
Концерт, посветен на ООН, Боянка Арнаудова
Юбилей на Драматично-кукления театър в Кърджали, Никола Вандов
Галерия Натали на пет години
Изложба на Сдружени архитекти, Арх. Бойко Кадинов
За безмислиците и значенията, Силвия Чолева
Аристотеловата Метафизика на български, Богдан Богданов
За книгата на арх. Павел Попов, Христо Буцев
Киноусмивка по гуралски, Анелия Радомирова
Първият Мултиплекс в България, Людмила Дякова
Международна конференция за образа на другия в Югоизточна Европа
Конкурс на Министерство на културата - без резултат
Свършва сезонът на европейските театрални фестивали
Панаир на книгата в Белград, Биляна Курташева

Думи за Вероника Благова, Аве Иванова

Турне на Дъг Елкинс Данс Къмпани
Конкурс по програмата Изкуство за социална промяна