Изборът на "Култура"


Арх. Павел Попов
София на карта


Издават Движение Гергьовден/
Гражданско общество против корупцията


София, 2000
цена 5 лева